En rekke skilt som forteller at man befinner seg i et område med boligsoneparkering