Møllendal fotografert av Jørgen Grundtvig-Olsen 17. april 1921. Jørgen Grundtvig-Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.