Møllendal fotografert av Ralph L. Wilson mellom 1900 og 1920. Bergens Roklubs anlegg ved Møllendalselven i bakgrunnen.