Møllendalområdet sett fra en kilometers høyde i 2017. Foto Google Maps.