Møllendalselven 1950-tallet. Foto Atelier KK- Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen