På kartet Bergen og omegn fra 1907 ser vi at det fortsatt var lite bebyggelse i Vognstølen.