Slettebakken på midten av 1950-tallet

Slettebakken med omgivelser en vinterdag på 1950-tallet. Birkhaug & Omdal, Billedsamlingen ved Universitetetsbiblioteket i Bergen.

«Slettebakken tidlig 1950-tallet» er tittelen på dette flyfotoet tatt av Birkhaug & Omdal og innlemmet i Universitetet i Bergen sin billedsamling. Eldste del av Slettebakken skole, bygget i 1955, er med på bildet, mens utvidelse skjer på nedsiden. Andre byggetrinn ble offisielt tatt i bruk 24. august 1957.

Bildet er tatt en vinterdag, mest sannsynlig i 1956 eller 1957. Det er is på Tveitevannet og to skøytebaner er anlagt nedenfor bebyggelsen i Fageråsen og Wergelandsåsen. Hagerups vei langs nordsiden av vannet kom først på begynnelsen av 1970-tallet.

Like etter frigjøringen fikk studentene i Bergen en midlertidig og sterkt begrenset løsning på boligproblemene. De fikk overta to gode brakker på Slettebakken, og her fikk særlig gifte studenter et brukbart sted å bo.

Wiers-Jenssens vei forbandt Slettebakken med Nattlandsveien. I Adolph Bergs vei er den sørligste blokken, 33 A-B-C, under oppføring. Bensinstasjonen, Hagerups vei 52, kom først på 1970-tallet.

Nedenfor Slettebakken var det fortsatt en rekke hytte fra kolonihagetiden (1933-1972). På det åpne området mellom dagens Vilhelm Bjerknes’ vei og blokkene i Adolph Bergs vei 45-53 kom på 1960-tallet Sletten Shopping Senter og de to høyblokkene sør for senteret, Vilhelm Bjerknes’ vei 14 A-B.  Mens byen hadde inntatt store deler av Landås var det fortsatt landlig på søndre del av Slettebakken. Slettebakken kirke (1970), Bergenshallen (1968) og de andre idrettshallene, Slettebakken menighets eldresenter (1983) og fotballbanene tok det meste av arealet.

I bakgrunnen ser vi bebyggelsen på Strimmelen og i Landåslien. Det var allerede kommet mange boliger i Kolstien ovenfor Strimmelen.