En juledag på Fredheim anno 1905

Johanne Irgens julen 1905 med dukke i fanget ved siden av sin flotte dukkehuset. Foto Ole Irgens, BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet av seks år gamle Johanne Irgens ble tatt for 114 år siden, julen 1905, i herskapshuset Fredheim, i dag Møllendalsveien 13. Huset var eid av farens foreldre, kjøpmann og skipsreder Harald Irgens og hans kone, Christine Marie Irgens.

Forstørrer vi bildet, ser vi de flotte detaljene på møblene i dukkehuset. De er tro miniatyrer av datidens interiør i velstående hjem.

Bildet er tatt av Johanne Irgens sin onkel Ole Irgens (1866-1943), som var farens eldste bror. Harald og Christine Marie Irgens hadde ni barn ved folketellingen i 1885.  I billedsamlingen til Universitetet i Bergen er det 130 bilder som Ole Irgens har tatt. Flere av dem er tatt på Fredheim. Ellers er det bl.a. mange familiebilder.

Foruten Johannes far Johan Daniel Stub Irgens hadde Harald og Christine Marie Irgens barna Ole, Susanne, Marie Christine, Harald Christian, Einar, Agnes, Oscar og Henrik Reimers. De bodde i Fløigaden 5 i Bergen, forteller folketellingen fra 1885. Barna var født mellom 1870 og 1884. Familien hadde tre tjenestepiker og en gårdsdreng.

Folketellingen fra 1900 forteller at ett år gamle Johanne Irgens bor i Ytre Holmedal i Sunnfjord sammen med sine foreldre, gårdbruker Johan Daniel Stub Irgens (f. i Bergen 1867) og Marie (f. Tellefsen i Bergen 1871). De hadde fem tjenestefolk samt en pleiedatter.

Christine Marie og Harald Irgens med barn, barnebarn og svigardatter i deres hjem Fredheim 26. juni 1901. Johanne Irgens sitter på fanget til moren. Foto Ole Irgens, BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet av bestefar Harald og Johanne Irgens er trolig tatt samme dag som bildet med dukkehuset. Foto Ole Irgens, BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bor samme med besteforeldrene

Folketellingen i 1910 forteller at Johanne bodde sammen med besteforeldrene på Fredheim. Hun var skoleelev og ble forsørget av bestefaren, Harald Irgens. Onklene Harald og Einar og tantene Susanne og Marie bodde fortsatt hjemme. En skulle kanskje anta at foreldrene var døde, men faren døde 1. januar 1924 på Os. Han var gift rentenist og tidligere gårdbruker.

Johanne Irgens var født 24. november 1899. Hun ble døpt i Sunnfjord 3. desember 1899. Hun begynte på Bergen katedralskole 1. juli 1916 og døde 6. mars 1988, 88 år gammel.

Fredheim 25. mars 1899, samme år som Johanne Irgens ble født.  Eiendommen ble skilt ut fra gården Krohnsminde i 1868, og hadde frem til 1898 flere eiere. Da kjøpte Johanne Irgens’ farfar, Harald Irgens, eiendommen av konsul Albert Gran og engasjerte den kjente arkitekten Jens Z. M. Kielland til å tegne en villa for seg og sin familie. Huset fikk nærmere 20 rom og ruvet godt i terrenget. Det er altså et nybygg som Johannes onkel  Ole Irgens har tatt bilde av. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Utsikt østover fra Fredheim 25. mars 1899. Møllendalsveien gikk som i dag nedenfor huset. I bakgrunnen ser vi Fløen. Foto Ole Irgens, BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Villa Fredheim slik bygget ser ut i dag. Nå bygges det om til bolighus etter nærmere hundre år som institusjon, behandlingssenter og kontorbygg.