Dette bildet av Harald og Johanne Irgens er trolig tatt samme dag som bildet med dukkehuset. Foto Ole Irgens.