Fredheim 25. mars 1899. Møllendalsveien gikk som i dag nedenfor huset. Foto Ole Irgens.