Portugisisk firma skal bygge bybanesporene

Over påske begynner skinneleggingen for Bybanens linje 2 til Fyllingsdalen. Illustrasjonsbildet viser hvordan gress i sporet vil se ut på Mindemyren. Illustrasjon Bybanen Utbygging.

Bybanen Utbygging har underskrevet kontrakt portugisiske Steconfer om bygging av bybanesporene til mellom sentrum via Årstad til Fyllingsdalen. Kontraktsummen er på 263 millioner kroner.

Arbeidene med å legge de første sporene vil starte opp like over påske med montering av sporveksler på eksisterende linje 1 mellom Bystasjonen og fylkeshuset. Ny sporsløyfe skal brukes når linje 1 stenges på Bystasjonen i sommer for utførelse av arbeider i sentrum. Bygging av spor på hele linje 2 blir ferdig våren 2022.

– Selskapets erfaring innen bybane- og trikkeprosjekter, og en veldig god forståelse av dette konkrete prosjektet i Bergen var utslagsgivende for valget av entreprenør. Entreprenør får en viktig oppgave med å bygge sporinfrastruktur med dekke til hele den nye linjen fra sentrum til Fyllingsdalen inkludert vognhallen i tilknytning til Fyllingsdalstunnelen, sier leder for anskaffelser og totalentrepriser Ole Wilhelm Mortensen i Bybanen Utbygging.

Sportyper

Det blir vanlig ballastspor langs Store Lungegårdsvann og gjennom Årstad- og Fyllingsdalstunnelen. Utenfor Bystasjonen mot Amalie Skram Videregående og over Mindemyren skal spor legges på langsgående betongbjelker og dekkes med gress. Alle kryssinger med vei, sykkelvei eller gangfelter vil følge etablerte design- og  tilgjengelighetsprinsipper som gjør at Bybanen utformes som en naturlig del av bylandskapet.

Globalt selskap

Steconfer er et globalt jernbanekonstruksjonsselskap med en erfaren arbeidsstyrke- og anleggsutstyrsflåte for banearbeid, luftledning, jernbanesignalanlegg og andre jernbanebaserte systemer. Selskapets nåværende og fremtidige posisjon i markedet stammer fra et sett med verdier, nemlig teknisk kompetanse, innovasjon, profesjonalitet og samfunnsansvar.

Steconfer ble grunnlagt i 1997 og har siden 2008 vært en del av Ecisa Group. Bedriften har for tiden prosjekter i Doha i Qatar, Mozambique, Portugal, Manilla i Filippinene og i Lund i Sverige.