Illustrasjonsbildet viser hvordan gress i sporet vil se ut på Mindemyren. Illustrasjon Bybanen Utbygging.