Snart må også besøkende elbiler betale 10 kroner timen for å parkere

Snart blir det gebyr også for elbiler som ikke overholder parkeringsreglene i andre siner enn egen. Prisen blir 10 kroner timen som for andre biler. Gebyrets størrelse varierer fra 300 til 900 kroner.

Nå blir det trolig lettere for beboere i boligsonene i Årstad å finne parkeringsplasser i egen sone. Det blir nemlig slutt på at elbiler fra andre soner kan parkere gratis hele døgnet.

Bystyret har vedtatt revidert forskrift om boligsoneparkering. Maks antall boligsoneplasser per boenhet reduseres fra to til en, og besøkende elbiler må betale 10 kroner timen som andre biler. Samtidig innføres det betaling for besøkende elbiler i boligsone 8-29. I boligsone 2-7 i sentrum blir det ikke mulig å kjøpe midlertidig soneparkering. Det er gratis å parkere i boligsonene på hverdager mellom kl. 23 og 08, lørdager etter kl. 17 og på søndager.

Endringene skjer en måned etter at de er kunngjort i Norsk lovtidend.

Allerede inngåtte avtaler om boligsoneparkering gjelder frem til 1. april. De som har to avtaler om boligsoneparkering i dag, får beholde begge avtalene til da.

Innstrammingen er i tråd med reduksjonen av boligparkeringskravene i Kommuneplanens arealdel fra 2018. Dette er også i tråd med Grønn strategis målsetning om å redusere antall biler per husholdning i Bergen fra 1,35 til en bil per husholdning innen 2025, og Norges internasjonale klimaforpliktelser.

– Grønn byutvikling er nøkkelen til en bedre by for mennesker og miljø, og Bergen skal være en foregangskommune innen gode bomiljø, reduksjon i utslipp av klimagasser og ivaretakelse av naturen, forklarer byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

Det vil fortsatt være anledning til å søke om dispensasjon for to parkeringstillatelser i særlige tilfeller.

Betaling for besøkende elbiler

Det blir samtidig innført betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29. Prisen blir den samme som for andre biler, som i dag er 10 kroner per time. Man kan betale med appen Parkering i Bergen / «P i Bergen» (takstgruppe 6019) eller på automater i boligsonene.

For de som bor i boligsonen er det fremdeles gratis med el- eller hydrogenbil, men man må registrere den. Formålet med denne endringen er å ivareta hele begrunnelsen for innføringen av boligsonen, nemlig å prioritere beboerne. Mange har hatt problemer med å finne parkeringsplass i egen boligsone som følge av at alle elbiler har kunnet parkere gratis, men med denne endringen vil det bli lettere for beboere å finne plass i nærheten av der man bor.

Når gjelder endringene fra?

Det første som skjer nå er at kommunen vil sende endringene til Norsk Lovtidend, som deretter offisielt vil publisere den nye forskriften. Fra den er publisert vil det gå én måned før endringene trer i kraft.

Gebyrenes størrelse for ikke å betale for parkering finner du her.

Se interaktivt kart over boligsonene her.