Villa Stupet ble revet, interiøret havnet på NHH

Villa Stupet fotografert av Knud Knudsen mellom 1870 og 1885. KK-klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen

Conrad Mohrs fasjonable villa Stupet hadde en fantastisk beliggenhet med utsikt over Nordåsvannet. Huset ble reist i 1882 i dens tids vakre villastil. Tegningene hadde arkitekt Jens Z. M. Kielland utarbeidet, og maleren Gerhard Munthe stod for det meste av den indre utsmykkingen.

Da huset ble revet, ble interiøret bevart  og ble representasjonsrommet på Norges Handelshøyskole.

Huset hadde ubehandlede tømmervegger som i en gammel norsk stue. Møblene og annet interiør var en blanding antikviteter fra 1500-, 1600- og 1700-tallet, sammen med nyere etterligninger av gamle møbler. Møblene ga en stemning av Hansa-tid. Det ble senere påbygget, siste gang på 1890-tallet, da huset fikk en stor spisestue samt kjøkkenavdeling med anretning i kjelleren.

Villa Stupet ble revet i 1963 og nybygg oppført. Adressen i dag er Stabburveien 12.

Nærmere ti ansatte

Stupet var et typisk rikmannshjem, vel utstyrt med tjenerskap. – Hos oss var guvernante, enten fransk eller tysk, kusk, husdreng og gartner, dertil husjomfru, kokke, to stuepiker og barnepike, forteller Wilhelm Mohr.

Stupet ble etter hvert et meget stort hus, vel egnet til selskaper og representasjon, men på langt nær så hjemlig og hyggelig som i Wilhelm Mohrs barndom. – Jeg ser for meg den hyggelige dagligstuen med et stort rundt bord midt på gulvet og bekvemme lenestoler, og så en stor sofa hvor min mor alltid hvilte middag.

Ved siden av dagligstuen var det en stor stue med et opphøyet karnapp for utsiktens skyld. Derfra utgang til en overbygget veranda med trapp til hagen.

I 1963 var huset i så dårlig stand at det ble revet. Interiøret flyttet og inkorporert i nybygget til Norges Handelshøyskole for penger reist av Foreningen for NHH i Bergen. Villa Stupet er nå navnet på et representasjonsrommet på NHH. Rommet ble donert av professor Anton Mohr, sønn av konsul Conrad Mohr.

Knud Knudsen tok dette bildet fra hagen til Villa Stupet mellom 1870 og 1885. Gården i bakgrunnen er Gamlehaugen, før Christian Michelsen bygget slottet sitt. KK-klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Interiør fra Villa Stupet. Da huset ble revet, ble interiøret plassert i NHH sitt nye representasjonrom. Ukjent fotograf, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Gift tre ganger

Conrad Mohr (1849-1926) var gift tre ganger. I 1873 giftet han seg med Julie Cecilie Løberg, som døde etter bare to års ekteskap. De fikk to barn sammen.  I 1879 giftet han seg med Agnethe Katharine Kroepelien. Med henne fikk han fem barn, blant disse sønnene godseier Wilhelm Mohr (1886-1978) og geograf Anton Mohr (1890-1968). I 1907 giftet han seg for tredje gang, med Aslaug Nyquist (1879-1959). De fikk ingen barn.

Wilhelm Mohr forteller i boken «Mine livserindringer» om oppveksten på Stupet. Huset var familiens landsted i sommerhalvåret. Resten av året bodde familien i et stort herskapelig hus i Christies gate. Det var en parsell av gården Storetveit og ble kjøpt i 1880. Foreldrene hadde tidligere leid seg inn på Storetveit hos Arne Storetvedt.

Les også: Gamlehaugens historie før Christian Michelsen.

Trofast altmuligmann

Familiens altmuligmann, Samson, var opprinnelig dreng i bodene på Nordnes, men ble så kontorbud på Torvet og nesten husdreng på Stupet. Han bodde i en hestestall på Engen, var gift, men barnløs. – En elskelig mann og trofast som gull, skriver Wilhelm Mohr. 70 år gammel døde han i familiens tjeneste. På familiens fjellturer var Samson alltid med som proviantbærer. – Kom noen av oss fra utlandet med skip, stod Samson alltid på bryggen, selv om det var aldri så tidlig eller sent på dagen.

Blant de prominente gjestene som besøkte Stupet var keiser Wilhelm II av Tyskland. Blant andre faste gjester var Christian Michelsen, Edvard Grieg og Frantz Beyer.

Fra 1901 ble Stupet helårsbolig, men i vintermånedene tok familien gjerne inn på hotell i sentrum, helst på Holdt Hotell eller på Hotel Metropol.

Conrad Mohr kjøpte mellom 1896 og 1905 opp de fleste gårdene på Storetveit samt ett bruk på Fantoft. Gårdsdriften overlot han til paktere, senere til sønnen Wilhelm.

Villa Stupet fotografert av Enoch Djupdræt på 1950-tallet. Enoch Djupdræts samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bebyggelsen i Stabburveien 12 der Villa Stupet lå i sin tid. Utsikten er imponerende, og huset bar sitt navn med rette. Terrenget skråner stupbratt ned mot Fjøsanger.