Villa Stupet fotografert av Enoch Djupdræt på 1950-tallet. Enoch Djupdræts samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.