Han bare måtte kjøpe Kronstad hovedgård

Familien Mikkelsen samlet på nordsiden av Kronstad hovedgård ca. 1882. Foto Knud Knudsen, KK klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Det var langt mellom husene på Kronstadhøyden på 1870-80-tallet. Til gjengjeld var det meget folksomt på Kronstad hovedgård ifølge folketellingen for Årstad prestegjeld i 1885. Da bodde kjøpmann Nils Johan Michelsen (også skrevet Mikkelsen) med kone, ti barn, søster og seks tjenestefolk på eiendommen. Han hadde forelsket seg i eiendommen fra svigerfars terrasse på Årstadvollen og måtte bare kjøpe da eiendommen kom for salg.

Fotografen Knud Knudsen tok flere bilder av Kronstad hovedgård på 1860-, -70- og -80-tallet. På bildene som er tatt på nordsiden av hovedgården er tretten personer med. De yngste guttene ser ut til å være ti-elleve år gamle. Det yngste barnet, Harald, var født i 1872. Bildet er derfor mest sannsynlig tatt omkring 1882.

Litt historie om eiendommen: Kjøpmann og major Christian Gerhard Ameln kjøpte Kronstad i 1781 og fikk oppført hovedbygning, stall og forpakterhus. Hovedbygningen slik vi kjenner den i dag ble endret etter at konsul og kjøpmann Joachim Friele kjøpte eiendommen i 1840 og fikk i 1844 engasjert stadskonduktør Ole Peter Riis Høegh til en omfattende ombygging, med utgangspunkt i en etikett på en vinflaske med et fransk slott.

Dette bildet med utsikt mot Kronstad og Haukeland er tatt i 1863-64. Kjøpmann Joachim Friele eide da Kronstad hovedgård. På Kronstadhøyden og i Fløen ligger et par hus, ellers er det lite bebyggelse. Foto Knud Knudsen, KK klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Så eiendommen fra svigerfars terrasse

Vognmann Michael Iversen kjøpte Kronstad hovedgård i 1868. I 1874 averterte han i Bergens Adresse Contoirs Efterretninger at huset var til salgs, eventuelt til leie som sommerbolig. Kjøpmann Nils Johan Mikkelsen var blant dem som så annonsen. Han var som nevnt svigersønn til Samuel B. Meyer på Årstad. Fra svigerfarens terrasse hadde han mang en gang sett opp mot det flotte slottslignende huset som kneiset på toppen av Kronstadhøyden. Kommende søndag dro han opp for å se på eiendommen, og dagen etter var kontrakten undertegnet. Eiendommen var i familien Michelsens eie helt til 1963.

Vi kjenner ikke navnene til de som er avbildet utenfor Kronstad hovedgård, men går ut fra at det iallfall er herr og fru Mikkelsen og en del av barna deres.

Ifølge folketellingen for Årstad prestegjeld i 1885 bestod familien Mikkelsen av følgende personer bosatt på Kronstad:

Nils Johan Mikkelsen, husfader, huseier med jord, kjøpmand, født i Bergen 1827,

Marie Katrine Mikkelsen, husmoder, født i Bergen i 1832,

Barna, som alle var født i Bergen:

Johan Jakob Mikkelsen, født 1857, kontorist,

Samuel Bøyesen Meyer Mikkelsen, født 1863,

Nils Johan Mikkelsen, født 1865,

Sigurd Mikkelsen, født 1869,

Henrik August Mikkelsen, født 1870,

Harald Mikkelsen, født 1872,

Sofus Mikkelsen, født 1859,

Sylvie Mikkelsen, født 1860,

Marie Katrine Mikkelsen, født 1861,

Johanne Henrikke Mikkelsen, født 1868,

Anna Elisabeth Mikkelsen, født 1819, syerske, søster til Nils Johan Mikkelsen,

Tjenestepikene Anne Johanne Johannesen, Jørgine Kvist og Ragnhild Jensdatter Sunde, tjenestekarlen Anders Paulsen Særvold, gartner Ole Larsen Totland og hans kone Hele Sjursdatter Nedre Værholmen.

Nils Johan Mikkelsen døde 22. oktober 1889, 82 år gammel.

Den neste folketellingen, fra 1900, forteller at enke Marie Cathrine Michelsen fortsatt bor i huset. Det gjør også barna Sylvia, Samuel, Nils Johan, Johanne, Henrik og Harald. Døtrene har ikke noe oppgitt yrke, men «bor hos moderen» mens sønnene er forretningsmenn, med unntak av Harald, som er skipsfører. Tre tjenestefolk bodde også i huset.

Kanskje tok Knud Knudsen dette bildet med utsikt fra Kronstad samme dag som han tok familiebildet på Kronstad hovedgård. Foto Knud Knudsen, KK klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.