Løvstien etappe 4, del 2. Forslag til plassering og konstruksjon. Illustrasjon fra byrådets forslag til gjennomføringsvedtak.