Det aktuelle området slik det ser ut i dag. Foto fra mulighetsstudien.