Broen som nå er under bygging ender på Møllendal stasjon, men man ville kunne gå videre i retninh Fløen og Haukeland. Illustrasjon Sweco.