I Fløen er byggegropen frem til tunnelinnslaget fylt igjen