Spuntingen og massene som er tilført skal hindre utrasing når man skal støpe frem til tunnelinnslaget.