Ved Store Lungegårdsvann er arbeidene godt i gang med den nye gangbroen til Fløen