Glade russ på midten av 1890-tallet. Sigurd Falch til venstre, Christen Gran Bøgh til høyre.