Landstedet Paradis hvor Konsul Søren Falch bodde om sommeren i 1890-årene.