Søren Falch. Bilde i tilknytning til minneord i Bergens Tidende i 1942