Utenfor Søren Falchs landsted Paradis på 1890-tallet. Søren Falch til venstre.