Utsnitt av kartet fra 1883. Det viser at det også på Stranden var en eiendom som ble kalt Sommerlyst.