Wilm. Kahrs startet i 1904 kjemisk renseri og fargeri på Stranden. Bildet ble tatt av Atelier KK 8. mai 1926. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.