Fridalen en oktoberdag i 1948

Fridalen og deler av Landås fotografert av Widerøes Flyveselskap AS 10. august 1948. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette flyfotoet over deler av Landås med Fridalen i forgrunnen ble tatt av Widerøe’s Flyveselskap AS for 71 år siden, 8. oktober 1948. På skoleplassen på Fridalen skole i Bøkeveien 19 ser vi mange barn. Tyskerbrakkene på sørsiden av brakkene ble først revet på 1990-tallet. Det store boligkomplekset mellom Astrups vei – Gjøas vei – Ernst Sars vei og Boalths vei er i ferd med å bli fullført. Det spesielle med dette bygget er at det ble anlagt som et kvartal med hager både foran husene og på den innebygde gårdsplassen. En titt på bygget viser at beplatning og benker befinner seg på samme plass i dag som for 70 år siden.

Flere innebygde kvartaler

Denne byggeformen med innebygd gårdsplass med lune og skjermede oppholdsarealer for beboerne ble også anlagt på tre nabotomter; to av dem på sørsiden, mellom Astrups vei og Gjøas vei og ett på østsiden, mellom Slettebakksveien og Gjøas vei. Nærmere Danmarksplass finner vi et tilsvarende prosjekt som kun er synlig for beboere og folk som befinner seg i luften over området. Mellom Bjørnsons gate, Sivles gate, Camilla Colletts gate og Ibsens gate befinner det seg et tredvetalls hus som tilsynelatende befinner seg i en asfaltørken. Ser vi på på foto over bebyggelsen, viser et frodig område med marker, trær. I tillegg har en rekke av husene private hager. Også på nordsiden og sør for dette kvartalet er det flere grønne oaser som folk flest ikke kan se.

Google Earth kan du se dette området fra luften.

Bikuber?

Tilbake til Widerøe-bilder fra 1948. På østsiden av Fridalen skole, mellom Slettebakksveien og Birkeveien er det ennå ikke kommet bebyggelse, men det står en rekke små hvite kasser som minner om bikuber. På østsiden av Tveitevannet var det kolonihager mellom 1934 og 1978. Om disse hadde bikuber ved Fridalen skole har vi ikke klart å finne ut av. Kanskje noen av leserne kjenner til disse hvite kassene?

Fridalen kirke, som ble tatt i bruk i 1937, ser vi i venstre billedkant. Området mellom kirken og Bøkeveien – Astrups vei har fått ligge uberørt. Området ovenfor Vognstølen var fortsatt landlig mange år etter at Fridalen ble bygget ut. Bebyggelsen på bildet er stort sett gårdshus og markene blir holdt i hevd. Klikker vi på luftfotoet fra 1970, ser vi at landbruksområdene stort sett er ferdig utbygd, men allerede på bildet fra 1951 er det tydelig at man er i gang med å utvide veiene i området.