Dette bildet av Storhaugen aldershjem tok Olai Schumann Olsen da det var kranselag på bygget. Olai Schumann Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.