Utsnitt av kart over Bergensområdet fra 1907. Solhaug lå anene på toppen av Finnbergåsen