To hundre år blott til lyst på Florida

Florida mellom 1900 og 1910. Abels Kunstforlag. BS-postkortsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Folk flest forbinder Florida i Bergen med Sykehuset Florida og Geofysisk institutt med værstasjon. I nærmere to hundre år var det imidlertid lyststedet Florida som lå på eiendommen. Da Vossebanen ble anlagt på begynnelsen av 1880-tallet, ble ikke linjen lagt over lyststedets marker, men i tunnel. Se kartet under!

Utnitt av bergenskart fra 1885. Vossebanen ble lagt i tunnel under Florida (stiplet linje). Tunnelen, som fortsatt eksisterer, starter der Ny Lungegaarden lå, og kommer ut ved Fredrikspris, som fortsatt ligger i sørenden av Nygårdsparken.

Veien mellom sentrum og opplandet i sør hadde i lang tid gått forbi lyststedet, og da Bergen fikk trikk i 1897, ble en av linjene ført frem til Florida, og skinnene ble en del av kjørebanen. Først i 1919 ble trikken ført videre sørover over Nygårdsbroen.

Lyststedet Florida ble oppført for Johan Fredrik Fosswinckel i 1753 på «Nygårdshalvøyens ytterste odde». Dreiers prospekter av eiendommen fra 1818 og 1831 viser en enetasjes hovedbygning med bred ark som raget en etasjehøyde over taket. Hageanlegget med saluttbatterier strakte seg ned til vannkanten, ifølge Bergen Byleksikon.

Prospect Af Bergen Optaget imod Westen i nerheden af Houkeland ved Johan Fr. L. Dreier 1831.  Florida ligger sentralt ved Nygårdstrømmen. Wikimedia Commons.

Slik tegnet Dreier lyststedet Florida i 1831.

Johan Friedrich Fosswinckel var født i Lübbecke i Brandenburg i 1712 og døde i Bergen i 1799. Han var kjøpmann på Bryggen og ble i 1750 eier av Nygård. Foruten eiendommen Nygård, som strakte seg fra Florida til Sydnes, eide han gården Skansen med tilhørende marker oppover Fløyfjellet hvor han fikk foretatt beplantninger og anlagt alleer.

I A. M. Wieseners Dødsfald i Bergen 1765-1850 er en av traktørene på Florida, L’Abbé, nevnt.

Fosswinckel og den senere eier, kjøpmann Henrik Mohn, brukte Florida kun som sommersted. En tid ble det bortleiet til L’Abbè, som hadde traktørsted her og anla en kjeglebane på stedet.

Kjøpmann Mohn fikk plantet på 1820-tallet alleen fra Florida til Allégaten. Til venstre for hovedbygningen på Florida ved veien stod et større lysthus og bak detteførte en søylegang ned til hagen. Denne søylegangen var atelieret for Henrik Mohns sønnesønn, den senere professor Henrik Mohn, da han stod og malte Dræggens Buekorps’ første fane. Lysthuset ble senere flyttet lenger inn på Nygård hvor det havnet i kjøpmann Edvard C. Mowinckels hage.

Senere eiere av lyststedet var blant andre familiene Mohn, Meidell og Wallendahl, som gav navn til Wallendahlsmarken, der Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen senere ble anlagt. Allerede på Fosswinckels tid lå det populært traktørsted på neset. Bakgrunnen for navnet er ikke sikker. Det kan være en av restauratørene som ønsket å profilere det sørvendte og solrike plasseringen, og en titt på kartet viser at både Florida i USA og i Bergen har en viss likhet. En annen forklaring på navnet er at det var tyske håndverkere på vei til Florida som strandet her.

Skyteselskapet kåret fuglekonge

Didrik Grønvold skriver i sin bok Bergen i Fortid og Nutid: et Overblik (1898): – Man fornøiede sig i «den gode gamle Tid» ei alene ved Vandringer i Nygaardsalleen. På Lystedet Florida holdt Skydeselskabet sine Fester, som da den 29de Juli Thomas Bredal blev Fuglekonge og hyldedes saavel paa Stedet som i de følgende Dage i Adresseavisen med Vers baade paa Dansk og endog på Maalet!

Skyteselskapet sine kåringer var en tradisjon som holdt på til 1830.

Dette bildet, tatt i forbindelse med stratosfære-ballongoppsetning i april 1933, viser lysthuset Florida kort tid før sykehuset overtok tomten.  Foto George Willoughby. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Sykehjem, pleiehjem og skole

På 1930-tallet var historien over for lyststedet Florida. I 1937 åpnet St. Franciscussøstrene Florida sykehus på eiendommen etter tegninger av Ole Landmark. Sykehuset ble avviklet i 1984.  institusjonen ble nyttet brukt som pleiehjem frem til landets eneste katolske videregående skole, St. Paul Gymnas, ble opprettet i 2012.

Olai Schumann Olsen tok dette bildet på slutten av 1930-tallet. Sykehuset er på plass. Olai Schumann Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.