Dette bildet tok Olai Schumann Olsen på 1930-tallet. Olai Schumann Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.