Florida fotografert av Anders Beer Wilse mellom 1900 og 1907. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.