I A. M. Wieseners Dødsfald i Bergen 1765-1850 er en av traktørene på Florida nevnt.