Jernbanelinjen, stiplet linje, ble lagt i fjellet bak lystedet. Utnitt av kart over Bergen omed omgivelser 1907.