Hvalfangstskuten DS Granat iden den forlater BMV i 1911. Ateler KK, Nyere KK-samling, UiB.