Ravneberget sekundærstasjon 17. februar 1928. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.