Brev fra L. J. Danielsen til Bergen kommune angående utbygging av eiendommen.