Garvergaten, lagerhus, fotografert av Gustav Brosing 20.6.1959. Gustav Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.