Tre blad Danielsen samlet utenfor garveriet i Solheims Tverrgate. Far, farfar og oldefar. Foto Siri Mong.