Danmarksplass 8.10.1948 utsnitt. Foto Vilhelm Skappel, Widerøes Flyveselskap. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.