Det meste av Ibsens gate fotografert av Widerøes Flyveselskap AS 1. juni 1963. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.