Et av Årstads eldste hus ligger i Sunnfjord

Leitet i Fjaler, om lag 20 år etter at huset var flyttet fra Fridalen. Foto Knud Knudsen mellom 1865 og 1869. KK-klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Et av de eldste husene i Årstad befinner seg i Fjaler i Sunnfjord. Istedenfor å befinne seg i Fridalsveien har det adressen Tyssevegen og ligger nær Lillingstonheimen, like ved Flekkefjorden i Dalsfjorden. Her var det både lege- og postkontor.  Lonevegen 155, 6967 Hellevik i Fjaler. Det store, flotte hvitmalte huset  ligger i utkanten av et jordbruksområde om lag en kilometer fra fjorden. Det er ikke registrert noen beboere på adressen, men eier bor på nabogården.

Eidsvollsmannen Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849) og broren tollkasserer Werner Hosewinckel Christie (1785-1872), hadde begge et nært forhold til Fridalen. Wilhelm leide sommerbolig på Haukeland mens Werner forpaktet og siden kjøpte Fridalen. I 2020 er det to jubileer i Fridalen: for 200 år siden la brødrene Christie grunnlaget for Christieparken slik vi kjenner den i dag, for 100 år siden kjøpte kommunen Fridalen og bygde det ut som boligstrøk, med unntak av Christieparken.

Hvor lå det store flotte våningshuset som ble flyttet fra Fridalen til Sunnfjord? Vi har ikke klart å finne mer informasjon enn at det lå i Fridalen. På 1800-tallet var det vanlig å flytte bygninger. Det spesielle i Fridalen er imidlertid at huset som ble flyttet til Sunnfjord ser ut til å være større enn våningshuset som står i utkanten av Christieparken og som nyttes av Christiegården.

Tollkasserer Werner Christies landsted i Fridalen, antatt 1860-årene. Legg merke til mannen som står på taket! Kanskje ble huset satt opp på grunnmuren til det som ble flyttet til Sunnfjord i 1844. Foto Norsk Folkemuseum.

Bilde av Christie-familien som hadde sitt landsted i Fridalen. Tollkasserer Werner Hosewinckel Christie (1785-1872) med familie, hans kone Hansine, født Langsted (1802-64) og sønnene Andreas, født 1829, og Werner H., født 1837. Andreas dyrket opp Langhaugen og kjøpte senere Haukeland gård. Antatt fra daguerreotypi i privat eie. For søsteren Magdalena Marethe, født  1834, er «Fridalen ved Bergen» oppgitt som fødested i Digitalarkivet. Kanskje var hun født i huset som i 1844 ble flyttet til Sunnfjord? Foto Norsk Folkemuseum.

 

Flyttet i 1844

Christies våningshus «ble flyttet til Leitet i Fjaler av sorenskriver Nils Landmark på Tysse i Fjalir» forteller teksten i tilknytning til bildene i UiB sin billedsamling. I Kulturminneplan for Fjaler står det at «På Leitet finn vi også den tidlegare doktergarden for Ytre Sunnfjord, sett opp av Lars Stub Heiberg Landmark i 1844.» Nils Landmark var far til Lars. I likhet med Christie var Nils Landmark Eidsvollsmann og jordbrukspioner.

Nils Landmark hadde 15 barn. Sønnen Lars Stub Heiberg Landmark (1808-1883) var distriktslege for hele Sunnfjord fra 1841. Han fikk fradelt gården Leitet fra farsgården Tysse, og bosatte seg der. Kanskje fikk han eller faren høre om Christies hus i Fridalen. Lars trengte et hus til seg og familien og til doktorgjerningen. Sammen med sin kone, Marthe Dorthea Rasch, fikk han seks barn.

Husstellskole

Blant barna var Madagaskar-misjonæren Nils Landmark og den landskjente kokebokforfatteren Marie Landmark. Marie ble født på Leite 5. august 1845. Kanskje var hun den første som ble født i våningshuset fra Fridalen? Hun hadde stor interesse for matlaging og husstell og så hvordan kvinnene på bygdene slet. Den beste hjelpen de kunne få var kunnskap.

Da faren døde i 1883, startet hun sammen med søsteren Barbro «husholdningsskole» i huset. Her kunne kvinner  fra bygdene rundt komme og lære hvordan hjemmet skulle stelles og maten skulle lages på beste måte. I 1893 ble hun ansatt som reisende lærerinne i husstell i Nordre Bergenhus amt. Denne stillingen hadde hun i fire år. På Leite var det også rikstelefon og poståpneri. Siden begynte Marue å skrive for å få enda flere. Hun gav blant annet ut «Kogebog for land og by», som kom i heile 13 opplag fra 1905 til 1931.

Marie Landmark 87 år gammel i 1932, med Aud, eldste datter til den nye eieren på Leite. Marie var trolig den første som ble født i Christies hus fra Fridalen og bodde der til hun døde knapt 90 år gammel i 1935. Fra Jul i Sunnfjord 1970.

Bodde i Christie-huset i 90 år

Etter at Marie Landmark satt alene igjen på Leite, solgte hun huset og hagen til lærer Jan Sigurd Hauge, som sammen med sin kone Cecilia flyttet dit høsten 1926. Selve gården var solgt tidligere. Marie skulle bo i huset så lenge hun levde, og hun og den nye eieren hadde hvert sine rom. På sine gamle dager fortalte hun om huset fra Fridalen. Hun hadde minner fra hver krok, – «i havestuen eller storstuen, i dagligstuen, spisestuen og ammestuen». Hun fortalte hvordan moren hennes spilte på pianoet mens de unge svingte seg på det hvitskurte gulvet i storstuen. Hun fortalte om gjestene som kom til Leite. Det var kjente navn som hørte storfolket til. Marie husket neppe stortingspresident Wilhelm Christie, for han døde da hun var fire år, men tollkasserer Werner Christie levde til Marie var 27 år og tok seg gjerne en tur til Sunnfjord og huset han tok farvel med i 1844. Marie døde 25. april 1935. Da hadde hun bodd i huset fra Fridalen i 90 år.

Var kjent i Sunnfjord

En grunn til at huset fra Fridalen havnet i Fjaler kan være at Christie-brødrene var kjent i Sunnfjord. Wilhelm Frimann Koren Christie og biskop Jacob Neumann drev utforskning av ulike fortidsminner i Fjaler, og Wilhelms sønn Johan Carl Christie var prest og senere prost i området. Linka Keyser Preus  var i lange perioder en mellomting av lærerinne for de eldste barna, hushjelp og kjær gjest. I sine dagbøker forteller hun bl.a. om turer til Bergen og besøk hos Christie i Fridalen.

Leitet på midten av 1970-tallet. Arken er endret, men ellers er det små forandringer sammenlignet med Knud Knudsens bilde fra slutten av 1860-tallet. Bilde fra Fjaler gard- og ættesoge.