Haukelandsveien 1920. Haukeland Husholdningshandel til venstre. Fire år senere kom trikkelinjen forbi butikken. Ukjent fotograf.