Linje 2 på Kalfartoppen 5. september 1953. Foto J. Meulmann, BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.