Skolehuset på Haukeland som ble innviet 2. november 1846. Tegningen er hentet fra boken som ble utgitt ved skolens 100-årsjubileum i 1946.