Real Skofabrikk Atelier KK 1934-39. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.