Solrik feiring på Slettebakken skole 17. mai 1961

Slettebakken skole med omgivelser 17. mai 1961. Widerøes Flyveselskap AS. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

17. mai 1961 ble en skikkelig festdag i Bergen. – En fullstendig skyfri maihimmel fra festsalutten om morgenen til fyrverkeriet spraket ved 23-tiden – når har vi opplevet det tidligere? skrev Bergens Tidende i sin dobbeltsidige reportasje i svart-hvitt dagen etter.

Widerøe Flyveselskap hadde utstyrt sine fotografer med fargefilm, og dermed kunne selskapet ta mange flotte fargebilder over Bergensområdet på nasjonaldagen for 59 år siden.

På Slettebakken skole var barn og foreldre samlet til feiring om ettermiddagen. Slettebakken skole ble tatt i bruk høsten 1957, og mange av barna i nybyggerstrøket feiret nok sin første nasjonaldag på Slettebakken skole i 1961.

Veien foran skolen het formelt Slettebakksveien, som starter øverst i Fridalen ved den gamle trikkesløyfen, fra 1924 til 1952. Da ble navnet endret til Vilhelm Bjerknes’ vei, men den var ikke helt ferdig foran skolen i 1961. Langs veien står et titalls biler parkert. Bil var noe de færreste disponerte, bare ett år etter at bilsalget fra frigitt.

Ved siden av skolen ligger fortsatt en del hytter fra kolonihagetiden. Av de om lag hundre hyttene som ble reist på 1930-tallet var bare et fåtall igjen. Den siste forsvant i 1972.

På det store åpne området, som er rester av innmarken på Sletten gård, kommer (nordfra og sørover) Sletten Shopping Senter (1964), høyblokkene Vilhelm Bjerknes’ vei 14A-B og Bergen Baptistkirke (2000). Nord i området, ved krysset Vilhelm Bjerknes’ vei – Wiers-Jenssens vei, ligger to bolighus. Disse ble revet og plassen først brukt som parkeringsplass for senteret. Da dette utvidet, ble plassen en del av senteret. På østsiden av tomten kommer boligbyggene Adolph Bergs vei 45-49 og 53 samt barnehage i nr. 55. I dag har den navnet Kidsa Slettebakken.

Over området går det en smal vei. Det er mest sannsynlig en snarvei mellom bebyggelsen og skolen, for den kan ikke sees på gamle kart.