Foreviget fire tiår med arbeid, fritid og familieliv

Et av de muntre bildene i Ingebrigt Lundes fotosamling: Landmålere tester utstyret. Dette bildet er fra1901 og er tatt av P. Hald Deinboll. Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Tar man turen til Vågen og skuer utover havnen, ser man resultatet av prosjekter som havneingeniør Ingebrigt Lunde (Årstadvollen) planla og ledet gjennomføringen av. Lunde arbeidet i sine yngre år blant annet med Bergens vanntilførsel i Svartediket, bygging av kaien i Møllendal og kraftanlegget i Samnanger, som forsyner Bergen med elektrisitet. På slutten av sitt yrkesliv var han flyplasskonsulent for flyhavner.

Takket være familien kan førti år av Ingebrigt Lundes arbeid, fritid og familieliv oppleves på hans digitaliserte fotosamling på Universitetsbiblioteket i Bergen.

Ingebrigt Lunde ved kontorpulten i Samnanger. Han jobbet i 1909-1911 med utbyggingen av Frøland kraftverk. Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Samlingen omfatter om lag 500 bilder tatt mellom 1898 og 1937. Det første i samlingen er fra Bergensutstillingen i 1898 og viser utstillere i gruppen elektronikk. Dette har ukjent fotograf og har nok kommet i samlingen ettersom Lunde da var elev ved maskinlinjen på Bergen Tekniske Skole.

Mellom landmålingsøvelsene i Eksingedalen i 1899 ble det også tid til fotografering. Er det seterjentenes søndag?  Foto Ingebrigt Lunde. Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Året etter var han på landmålingsøvelser i Eksingedalen og tok bilde av både deltakere, fosser, Eksingedalen kirke og gårdsliv. Bildet over av de to jentene lett henslengt i en kvisthaug i sine vakre bunader er nok arrangert.  Senere tar han mange bilder fra steder han arbeider i tilknytning til sitt arbeid som ingeniør. Brorparten av bildene har Lunde selv tatt. En del er tilført samlingen av andre, men de har tilknytning til Lundes familie, fritidaktiviteter eller arbeid.

Potetene skjæres. «Nordfjordlagets potetsætning i Isdalen 1. mai 1918.» Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Ingebrigt Lunde var fra Stryn, og mange av bildene er tatt i Stryn og andre steder i Nordfjord. Lunde tok en del naturbilder, men kameraet var også flittig i bruk når familie og venner var samlet i ulike sammenhenger. Dermed får man et godt innblikk i bl.a. hvilke klær folk brukte de første tre tiårene av 1900-tallet. Ellers er det en del bilder fra turer til hytte på Askøy. Lunde var aktiv i Nordfjordlaget og tok bl.a. bilder fra potetsetting i Isdalen.

Siste reis: Ingebrigt Lundes far, Dagfinn Lunde, reiser hjemmefra. Lunde den 31 mai 1927. Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Sorg og glede

De fleste bildene er tatt i hyggelige anledninger. «David Lunde reiser hjemmefra Lunde den 31. mai 1927» hører til de triste. Gårdbruker og tidligere sersjant David Ingebrigtson Lunde var født i 1844. Han døde 25. mai, og fem dager etter ble han kjørt fra gården mens et stort gravfølge.

Samlingen avsluttes på slutten av 1930-tallet med bl.a. en del bilder tatt i forbindelse med moren, Randi Lunde, sin begravelse i Stryn i mars 1937. Et av de siste bildene, som dateres til mellom 1937 og 1939, er tatt foran huset i Breidablikkveien 3 på Årstadvollen og viser døtrene Karen Pauline (1912-1988) og Ruth Lunde (1918-1983) sammen med en ukjent mann.

Målested for vannmassene nedenfor Svartediket. Foto Ingebrigt Lunde mellom 1901 og 1905. Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Ingebrigt Lunde stod sentralt i byggingen av kaianlegg i Bergen. Dette viser bygging av Møllendalsbryggen i 1908. Foto Ingebrigt Lunde. Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Vannkraft- og havneutbygging

Ingebrigt Lunde ble født på Indre Lunde i Stryn og var sønn av gårdbruker og kommandørsersjant David Ingebrigtsen Lunde og Randi Larsdatter Møklebust.

Etter Stryn framhaldsskole gikk han på Hambros skole (middelskole) i Bergen og maskinlinjen ved Bergen Tekniske Skole, der han ble uteksaminert i 1899. Etter en kort periode i Trondhjem som hospiterende elev ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt arbeidet han som bygningsingeniør hos ing. Hans Dahl og på kraftanlegget Samnanger – Bergen. Som avdelingsingeniør ved Bergens kraftanlegg bodde han sammen med familien på Totland i Frølandsdalen i Samnanger. Kameraet ble benyttet flittig. Planlegging og utbygging av kraftanlegg og havner skulle stå sentralt i Lundes arbeid i mange år.

Fra 1911 til 1916 bodde han i Trondhjem som ingeniør ved Trondhjems Havnevesen. Han var en viktig person i forhold til alle de store utbyggingsplanene man hadde for hele havneområdet i Trondheim denne tiden og dro på studietur til en rekke europeiske byer for å hente inspirasjon. Utbyggingen av Trondheim Havn i tiden Lunde var i Trondhjem forandret byens utseende betraktelig.

Tilbake i Bergen fortsatte han å arbeide i Bergens Havnevesen, der han ble til 1945. Fra 1945 til 1949 var han flyplasskonsulent for flyhavner.

Dette bildet tok Ingebrigt Lunde foran Bleidablikkveien 3 i 1934. På bildet bl.a. konen Synneve og barna Ruth, Karen Pauline og Dagfinn. Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fra venstre datteren Karen Pauline, Gerd…, John Knudsen, mor Synneves bror, og Synneve fotografert av Ingebrigt Lunde foran huset i Breidablikkveien 3 i 1936. Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Et av de siste bildene i samlingen: Ingebrigt Lundes døtre Ruth og Karen Pauline sammen med ukjent mann foran Breidablikkveien 3 mellom 1937 og 1939. Ingebrigt Lundes fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Ingebrigt Lunde giftet seg i 1905 med Synneve, født Knudsen, fra Nordfjordeid. De fikk barna Dagfinn (1906-1965), Karen Pauline (1912-1988) og Ruth (1918-1983). Etter å ha bodd i sentrum flyttet familien til Breidablikkveien 3 på Årstadvollen. Her døde Ingebrigt Lunde 15. februar 1964, 85 år gammel.  Fire måneder senere, 9. juni, døde Synneve, 88 år gammel. 1. november 1965 døde sønnen Dagfinn, bare 59 år gammel.

Breidablikkveien 3 er fortsatt i familiens eie.

Satte dype spor etter seg

– En høyreist og særpreget personlighet er ikke mer. Men hans gjerning har satt så dype spor at de vil bestå som et minne om mannen og hans store gjerning, skrev Bergens Tidende i sitt minneord om havneingeniør Ingebrigt Lunde 17. februar 1964.

Avisen viser til noen av Lundes store prosjekter: han fikk ansvaret for havnens utbygging om Strandsiden etter Bergensbrannen, der han la hele sin tekniske innsikt og kjærlighet til havnen og byen i vektskålen for at det skulle bli en sammenhengende kailengde fra Vågsbunnen til Tollboden. Lunde var hovedansvarlig for Strandkaien og Torgkaien, for Festningskaiens planutvidelse og sporanlegg, samt Torgutstikkeren. Han var en utrettelig forkjemper for Dokkeskjærskaien, som han ikke opplevde å se helt ferdig.